12/11/2020: Leen Van de Sande verdedigde met succes haar doctoraat met als titel 'Drukgestuurde intraperitoneale aerosolchemotherapie voor de behandeling van niet-reseceerbare peritoneale metastasen' (Promotoren Prof Ceelen, Prof Willaert, en Prof Remaut). Gefeliciteerd! Het proefschrift kan hier worden gedownload.