top of page

PIPAC therapie (verneveling van chemotherapie)

Patiënten met  peritoneaal mesothelioom, kanker van het maag-darmkanaal en kanker van gynaecologische oorsprong kunnen uitzaaiingen hebben op het buikvlies die niet meer chirurgisch verwijderbaar zijn. Deze buikvlieskanker of peritoneale carcinomatose beantwoordt meestal slecht op een behandeling met klassieke intraveneuze chemotherapie (‘baxters’).

Eind september 2015 startte de dienst gastro-intestinale heelkunde van het Universitair Ziekenhuis te Gent als eerste centrum in de BeNeLux met een nieuwe behandeling voor chirurgisch niet verwijderbare buikvlieskanker. Het gaat om PIPAC, wat staat voor Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy. Hierbij wordt tijdens een kijkoperatie chemotherapie verneveld in de buikholte.

Deze verneveling wordt onder een verhoogde druk aangebracht. Het voordeel van de verneveling onder druk is dat de chemotherapie dan goed alle buikvliesoppervlakken en tumorknobbeltjes bereikt en efficiënt in de weefsels doordringt. Op die manier kan soms een opvallend goede tijdelijke controle van buikvlieskanker bekomen worden.

PIPAC gebeurt tijdens een kijkoperatie in dagkliniekverband of korte opname en heeft weinig bijwerkingen waardoor de patiënt vlot herstelt en zijn of haar eventuele 'gewone' chemotherapie de week nadien kan hervatten. Een ander voordeel is dat na 6 weken een nieuwe PIPAC kan gebeuren welke toelaat om ziekterespons tijdens de kijkoperatie maar ook met weefselstaalname (biopsies) te evalueren. Gewoonlijk vinden er 3 PIPAC procedures plaats. Nadien wordt het effect van de behandeling nagegaan met een scan en bloedafname. Bij goede respons (stabilisatie of regressie van ziekte) kan de behandeling verder gegeven worden of kan de patiënt klassiek opgevolgd worden en kan bij eventueel later herval PIPAC opnieuw herstart worden.

Download brochure

 

Maak een afspraak (Prof. Willaert)

pipac.tif
bottom of page